Vi finns i nya lokaler på Hedgatan 38 from 2012-03-01.

I samband med flytten går vi med i SAMGLAS där samverkan sker i franchiseform.

Vi kommer fortfarande att driva glasmästeriet på samma sätt som tidigare med samma ägare och det juridiska namnet kommer fortfarande att vara Örebro Bil & Planglas AB.